MỪNG SINH NHẬT MÁ HOÀNG THỊ CHÚC!

Mừng Má đã đi qua được 1 mùa xuân nữa, mừng cho mái đầu đã bạc, nhưng trái tim vẫn thắm và tâm hồn vẫn xanh. Đã hơn một lần, anh chị em Câu lạc bộ Vì Cộng Đồng chúng con gặp và đặt câu hỏi: “Má Chúc bao tuổi rồi?. Lúc đó, Má chỉ cười và trả lời rằng “Má không có tuổi!”. Đó là một câu nói vui, song ngẫm lại, đấy cũng là điều mà chúng ta hằng mong ước.

Xin được cầu mong cho trái tim đầy nhiệt huyết, tâm hồn đầy nhựa sống và đôi chân không biết mỏi mệt của Má sẽ mãi mãi đồng hành cùng anh chị em Vì Cộng Đồng; xin được cầu cho người chiến sĩ Vì Cộng Đồng ấy mãi mãi là người Má không tuổi của câu lạc bộ để cùng đem yêu thương lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa.. khắp nơi nơi.

Chúc mừng sinh nhật má Hoàng Thị Chúc!

(Tròn Xjnh- Ban Truyền thông VCĐ)