Báo cáo tổng kết thu chi chương trình “Mùa Xuân Vì Cộng Đồng 2017”

Nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch. CLB Vì Cộng Đồng xin gởi tới quý Mạnh Thường Quân và tất cả các thành viên , tình nguyện viên bản báo cáo thu chi chương trình “Mùa Xuân Vì Cộng Đồng 2017” như sau:

 

image0316

image0314image0315

Nguồn quỹ tồn sau chương trình sẽ tiếp tục sử dụng cho các chương trình từ thiện tiếp theo của câu lạc bộ. Và sẽ được cập nhật chi tiết và rõ ràng thông qua:

Website: www.vicongdongclub.net

Fan page: vicongdongclub.net