DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊM TRĂNG ĐĂK SIN 2019”

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊM TRĂNG ĐĂK SIN 2019”
STT TÊN SỐ TIỀN STT TÊN SỐ TIỀN
1 Anh Hoàng Ân 1,000,000 49 Nhóm Chị Ngô Thị Thủy Tiên 10,000,000
2 TV cũ giấu tên 1,000,000 50 Chị Thủy (acb) 300,000
3 Trinh Ha Ly 500,000 51 200,000
4 Khong Van Nhat 1,000,000 52 Mr Smile BUH 500,000
5 Dinh Thuy 500,000 53 Thùy (acb) 500,000
6 Pham Thi Ly ban Nhu 100,000 54 Anh Hai Mẫy (Tây Ninh) 2,000,000
7 Chị Mỹ Hiền (acb) 400,000 55 Cao Mỹ Ý 2,500,000
8 Dương Trang 1,000,000 56 Khương (VCD Đà Nẵng) 500,000
9 Chị Phan Thi (bạn Khanh Nguyễn) 500,000 57 Hương 108 300,000
10 Vy Vy (acb) 500,000 58 Linh Lữ 108 200,000
11 Chị Tâm (acb) 1,000,000 59 FB Sang Minh Nguyen 1,000,000
12 Anh Truong Minh Sang 1,000,000 60 Cậu Mợ Chín USA 3,200,000
13 Anh Khoa Phan 500,000 61 Anh Bui Huu Phuc 500,000
14 Hồ Ly 500,000 62 Hồ Cẩm 300,000
15 Vivian Nguyen 2,000,000 63 Anh Loc Nguyen 500,000
16 Yến Spears 500,000 64 Bạn giấu tên 10,000,000
17 Nhóm Lan Tỏa Yêu Thương 25,000,000 65 Quyen Nguyen 500,000
18 Bác Pradeep 3,000,000 66 Huỳnh Kim Long 3,000,000
19 Lê Thị Ngọc Thúy 1,500,000 67 Hanh Dang 200,000
20 Chị KB Hanh Vo 500,000 68 Do Thuy 108 500,000
21 Duong Thuy An 300,000 69 Le Hang 300,000
22 Phuong Thuy 200,000 70 Phan Van Truc 300,000
23 Ngọc Mãnh 500,000 71 CTY Nahthap 700,000
24 Chị Anh Q.Thủ Đức 700,000 72 Chi caphedang 300,000
25 Chi Thai Khuong 100,000 73 Anh Phi Tây Ninh 500,000
26 Phuong Nga 2,000,000 74 Anh Lộc Tài Vĩnh Long 5,000,000
27 Gia đình anh Toản 1,000,000 75 Chị Thu (acb) 3,000,000
28 Fb Doan Thao 500,000 76 Anh Huynh Anh Tuan 5,000,000
29 Anh Canh Nha Trang 1,000,000 77 CTY Lê Bảo Minh (Anh Đào Quang Tới) 23,000,000
30 Trần Như 500,000 78 Chị Ngọc Vy và bạn 2,000,000
31 FB Thinh Nguyen 1,000,000 79 Cô Đẹp 500,000
32 May Queen 500,000 80 Chị Hạnh Trần 1,000,000
33 Anh Trần Tới 1,000,000 81 Cô Dung 300,000
34 Hoang Viet Nhat 300,000 82 Hội những người bạn Diên Khánh Nha Trang 1,000,000
35 Ngân Nguyễn (Emily) 4,000,000 83 Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1,500,000
36 Bạn Ngân Nguyễn (Emily) 5,000,000 84 Nhóm bạn Lưu Nguyễn Vy Vy 2,000,000
37 Mẹ 1,000,000 85 Mẹ anh Khanh Nguyễn 500,000
38 Truong Thi Thanh Hue 1,000,000 86 Nguyệt 500,000
39 Bé Wind 862,000 87 Mẹ Oanh 500,000
40 TV cũ giấu tên 1,000,000 88 Chị Hương 10,000,000
41 Chị Thuy Phuong Tran 2,000,000 89 Anh Thảo 200,000
42 Chị Yến (acb) 3,000,000 90 Anh Trung 500,000
43 Anh Dang Sy Tien 2,000,000 91 Phúc Tô 1,000,000
44 Gia đình Đậu Bắp 1,000,000 92 Chị Hai anh Khanh Nguyễn 500,000
45 Thanh Loan Nguyen 500,000 93 Chị Hồng SCB Cống Quỳnh 1,000,000
46 Nhóm MS (NgThi Phuong Chi) 2,600,000 94 FB Hạnh Hoa 500,000
47 Phan Thi Thu Thao 300,000 95 Chị Hoa 1,000,000
48 Anh Cường 500,000 96 Anh Thái Cty Sơn Việt Green 1,500,000
97 Anh Tây Cty Cửa nhôm 500,000
TỔNG THU 177,662,000
TÔNG CHI 175,608,000
CHÊNH LỆCH 2,054,000